Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Η Κυριακή του Τυφλού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Την Κυριακή του Τυφλού, 9 Ιουνίου, κατόπιν αδείας και προτροπής της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανος χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.

Μετά την Απόλυση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απένειμε το Οφφίκιο του Άρχοντος Ευταξία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας στον καταγόμενο εκ της Πόλεως και της Προποντίδος κ. Συμεών Διαμαντίδη, Επιχειρηματία, Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων, από τη Ν. Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Ο Παναγιώτατος, στην ομιλία του, επεσήμανε ότι η ιστορία των Αρχόντων του Θρόνου είναι μία αλυσίδα κατορθωμάτων και προσφοράς, και δήλωσε ότι αισθάνεται υπερήφανος γιατί στο πρόσωπο των Οφφικιαλίων η Μήτηρ Εκκλησία έχει πρόθυμους και ικανούς συνεργάτες και συναγωνιστές.

Απευθυνόμενος προς τον νέο Άρχοντα, επαίνεσε την συμβολή του στη συντήρηση της ιστορικής εικόνος της Παναγίας της Φανερωμένης της Νέας Μηχανιώνας, της αδελφής εικόνος της ημετέρας Παναγίας της Φανερωμένης της Κυζικινής, η οποία φυλάσσεται στον Πατριαρχικό Ναό.

«Αισθανόμεθα ιδιαιτέραν συγκίνησιν διά το γεγονός ότι τιμάται σήμερον εν τέκνον του Βοσπόρου και της Προποντίδος, το οποίον δεν ελησμόνησε την καταγωγήν του, τιμά τας ρίζας του και διασώζει το αισθητήριον διά τας αξίας της Ρωμιοσύνης. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνον «πολίτης του κόσμου», αλλά «ουρανοπολίτης», είναι ον με θείαν προέλευσιν και αιώνιον προορισμόν. Δεν ζώμεν «επ’ άρτω μόνω». Όταν ο άνθρωπος κλείνεται εις τον εαυτόν του και την επίγειον ευδαιμονίαν του, συρρικνώνεται η ύπαρξίς του, στερεύουν αι δημιουργικαί του δυνάμεις, στενεύει ο ορίζων της ζωής του. Η πίστις εις Θεόν ζώντα στηρίζει θεμελιακώς τον άνθρωπον, διευκολύνει την διαχείρισιν και των προκλήσεων του βίου και των οριακών καταστάσεων».

Φωτογραφίες: Νίκος Παπαχρήστου

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτατος, είπε:

«Ο Ιερώτατος και προσφιλέστατος εν Χριστώ αδελφός Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κύριος Ιουστίνος εκθειάζει τον ένθεον ζήλον σας, την τιμιότητα, την ευγένειαν, την ευσέβειαν, την σεμνότητα, την φιλάνθρωπον διάθεσιν, το φιλότιμον, την πιστότητα εις τας πατρώας παραδόσεις και το σύγχρονον πνεύμα σας. Είσθε φορεύς και εκφραστής των τιμαλφών αξιών που έσωσαν το Γένος μας εις την μακράν και περιπετειώδη ιστορικήν του πορείαν και αποτελούν εγγύησιν διά το μέλλον μας. Εκπροσωπείτε δε, ως επιτυχημένος επιχειρηματίας, την αρχήν της συζεύξεως της οικονομικής δράσεως με την κοινωνικήν ευαισθησίαν και ευθύνην, συνδυασμού, ο οποίος καθιστά την οικονομίαν παράγοντα αληθούς προόδου, κοινωνικής συνοχής, αναπτύξεως και ευημερίας και ακυρώνει τας ακρότητας του οικονομισμού, εις τον οποίον, παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, δεν ανήκει το μέλλον.

Με αυτό το πνεύμα, προσφέρετε πολλά εις την τοπικήν κοινωνίαν της Νέας Μηχανιώνας, δημιουργείτε νέας θέσεις εργασίας διά τους κατοίκους της περιοχής. συμμετέχετε εις κοινά προγράμματα με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα διά την προστασίαν της θαλασσίας ζωής και ενισχύετε ποικιλοτρόπως το πολυδιάστατον έργον της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, πνευματικόν τέκνον της οποίας είσθε. Είμεθα βέβαιοι ότι, κεκοσμημένος με το Αρχοντίκιον του Ευταξίου, θα συνεχίσετε το θεάρεστον φιλογενές και κοινωφελές έργον σας.

Η εορτάζουσα εφέτος τα πενηντάχρονά της Ιερά Μητρόπολις Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς έχει το άρωμα και το χρώμα των αλησμονήτων πατρίδων του Γένους. Οι πρόγονοί μας, οι οποίοι έβαλαν την σφραγίδα των εις την Μικρασιατικήν και την Θρακικήν γην και τον Πόντον, εδημιούργησαν υποδειγματικάς κοινότητας και υψηλόν πολιτισμόν, τας αξίας του οποίου μετέφεραν, εγγεγραμμένας εις τας καρδίας των, εις την νέαν των πατρίδα. Άνθρωποι, όπως η υμετέρα Εντιμολογιότης, ενσαρκώνουν και συμβολίζουν όλα αυτά τα σεμνά, προσφιλή και ενάρετα, και αποτελούν υπόδειγμα διά την νέαν γενεάν και πηγήν εμπνεύσεως, διά να διασώση και να καλλιεργήση τους προγονικούς πνευματικούς θησαυρούς».

Εκκλησιάστηκαν οι Αρχιερείς Σεβ. Καναδά κ. Σωτήριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, κ. Τύχων της OCA, Κρήτης κ. Ευγένιος, Κορέας κ. Αμβρόσιος, Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, Σύμης κ. Χρυσόστομος, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, Σελευκείας κ. Θεόδωρος, ο Θεοφιλ. Αλικαρνασσού κ. Αδριανός, o Λουθηρανός Αρχιεπίσκοπος Tallin Σεβ. κ. Urmas Viilma, Πρόεδρος του Εσθονικού Συμβουλίου Εκκλησιών, κληρικοί, Άρχοντες Οφφικιάλιοι της Μ.τ.Χ.Ε., ο κ. Maxim Vdovichenko, Πρόξενος της Ουκρανίας, συγγενείς και οικείοι του νέου Άρχοντος, πιστοί από την Πόλη και προσκυνητές από το εξωτερικό.