Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ο Παναγιώτατος κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου για τα 100 χρόνια από την έκδοση του περιοδικού «Θεολογία»

Η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, κήρυξε την έναρξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, που διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως εκατό ετών (1923-2023) από την έναρξη της κυκλοφορίας του επιστημονικού περιοδικού της «ΘΕΟΛΟΓΙΑ».

O Παναγιώτατος στην ομιλία του σημείωσε, μεταξύ άλλων:

“Αιών όλος συνεπληρώθη από της κυκλοφορήσεως του περιοδικού «Θεολογία», του παγκοσμίως γνωστού επιστημονικού οργάνου της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος. Εις το περιοδικόν κατέθεσαν την θεολογικήν μαρτυρίαν των οι επιφανέστεροι εκπρόσωποι της Ιεράς Επιστήμης. Εις τας σελίδας του αποτυπώνονται αι μεγάλαι προκλήσεις, με τας οποίας ευρέθησαν αντιμέτωποι η Εκκλησία και η θεολογία από το 1923 μέχρι σήμερον, προκλήσεις και κρίσεις πνευματικαί, εκκλησιαστικαί, θρησκειακαί, πολιτισμικαί, αι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, η Οικουμενική Κίνησις, η εκκοσμίκευσις, η έκρηξις της τεχνολογίας, το οικολογικόν πρόβλημα, αξιολογικαί ανατροπαί, ριζικαί αλλαγαί εις τον χώρον της παιδείας και άλλα πολλά. Όλα αυτά είχον αντίκτυπον εις την θεολογίαν, η οποία καλείται να λειτουργή διαλεγομένη με τα σημεία των καιρών, διδούσα την καλήν μαρτυρίαν περί του Ευαγγελίου της εν Χριστώ ελευθερίας. Η θεολογία τρέφεται από τας πηγάς της πίστεώς μας και την ζωήν της Εκκλησίας, αφουγκράζεται τον παλμόν του παρόντος και ομιλεί πάντοτε εστραμμένη προς τον εκάστοτε σύγχρονον άνθρωπον, καταγράφει και αξιοποιεί, πέραν των κατά καιρούς προκλήσεων, και τας θετικάς προοπτικάς του πολιτισμού. Έχει ορθώς λεχθή, ότι η θεολογία είχε και έχει ανάγκην θεολόγων «ευσεβών και ευφυών», «δεκαθλητών γνώσεως, ευαισθησίας και προσφοράς».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του επεσήμανε:

“Η θεματική του Συνεδρίου υπενθυμίζει ευστόχως, ότι η ανθρωπότης πορεύεται προς την «άϋλη πραγματικότητα της ύστερης νεωτερικότητας». Ο λόγος περί της «αύλου πραγματικότητος» αναφέρεται εις το σύνολον των νέων καταστάσεων και των προκλήσεων, αι οποίαι συνδέονται με την κυριαρχίαν του διαδικτύου και των εν γένει επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων εις την ζωήν μας. Τα φαινόμενα αυτά αλλάζουν τον τρόπον του βίου των ατόμων και των λαών εις όλας τας διαστάσεις του, κατευθύνουν τας επιθυμίας και τας ανάγκας μας και οδηγούν την ανθρωπότητα εις αξιολογικόν αναπροσανατολισμόν. Παρά ταύτα, ουδείς σώφρων δύναται να αρνηθή τα πολλά ευεργετήματα της τεχνολογίας. Αντίστασις εις ωρισμένας τάσεις του τεχνολογικού πολιτισμού ουδόλως σημαίνει συνολικήν απόρριψίν του.

Γνωρίζομεν άπαντες ότι οι πολιτισμοί ποτέ δεν είναι οριστικαί λύσεις του ανθρωπίνου αινίγματος. Προφανέστατα, και η σύγχρονος τεχνολογία και η επερχομένη «άϋλος πραγματικότης» είναι μόνον εις πολύ σημαντικός σταθμός εις την ιστορικήν πορείαν της ανθρωπότητος, κεντρικόν άξονα της οποίας, δι᾽ ημάς του χριστιανούς, αποτελεί «το πάντων καινών καινότατον, το μόνον καινόν υπό τον ήλιον», το μυστήριον της Θείας Ενανθρωπήσεως. Αυτό το πανσωστικόν «αεί μυστήριον» εκπροσωπεί η Εκκλησία του Χριστού, η οποία και εις την εποχήν του «Αύλου», θα προβάλλη την υλικήν διάστασιν του ανθρώπου, θα παραπέμπη εις την ποικιλίαν και το κάλλος της δημιουργίας, θα διακηρύττη ότι η αδιαφορία διά τον υλικόν κόσμον δεν αποτελεί θεολογικώς ορθήν κατανόησιν και συνέπειαν της «ουκ εκ του κόσμου» Αληθείας της πίστεώς μας. Η Αλήθεια αυτή αποτελεί πηγήν εμπνεύσεως διά την εν τω κόσμω αναστροφήν μας, οξύνει το αισθητήριόν μας διά το πρακτέον και προσφέρει ερείσματα διά την λυσιτελή χρήσιν των επιτευγμάτων της τεχνολογίας”.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαρόπουλου και ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Παρέστησαν οι Μακ. Αρχιεπίσκοποι Ν. Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. Γεώργιος, και Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, καθώς και εκπρόσωποι κατά τόπους Ορθοδόξων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, τα μέλη της ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος, πλήθος Ιεραρχών και κληρικών, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας, Υπουργοί, Κρατικοί Αξιιωματούχοι, εκπρόσωποι άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών, Διπλωμάτες, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Καθηγητές και φοιτητές  των Θεολογικών Σχολών, και πλήθος άλλων προσκεκλημένων.

Πριν από την επίσημη τελετή έναρξης, ο Παναγιώτατος επισκέφθηκε το Μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου τον υποδέχθηκε με εγκαρδιότητα ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο Μακαριώτατος, στην προσφώνησή του, καλωσόρισε με θερμούς λόγους τον Παναγιώτατο, ο οποίος στην αντιφώνησή του εξέφρασε τη χαρά του που επισκέπτεται εκ νέου την Εκκλησία της Ελλάδος.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Παναγιώτατος παρακάθησε σε επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με την ευκαιρία της ενάρξεως του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου.

Περισσότερες φωτογραφίες: