Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Η χειροτονία του Επισκόπου Νιέρι Παναρέτου από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χαράς, τελέσθηκε την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου, από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β΄, η εις Επίσκοπον χειροτονία του Εψηφισμένου Επισκόπου Νιέρι και Όρους Κένυας κ. Παναρέτου, στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας.

Στο αρχιερατικό συλλείτουργο συμμετείχαν οι Μητροπολίτες Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας, Ναυκράτιδος Παντελεήμων, Πηλουσίου Νάρκισσος, και οι Επίσκοποι Ελντορέτ Νεόφυτος και Ταμιάθεως Γερμανός, πλαισιούμενοι από ιερείς της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής. Συμπροσευχόμενοι ήταν Αλεξανδρινοί χριστιανοί και προσκυνητές προερχόμενοι από την Κύπρο.

Στον χειροτονητήριο λόγο του ο Εψηφισμένος Επίσκοπος Πανάρετος αναφέρθηκε στην διακονία που καλείται ο Επίσκοπος να επιτελέσει. Εξέφρασε τις ευχαριστίες και την βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο για την συμπαράσταση και στήριξη του τα τελευταία 11 χρόνια στην Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναϊρόμπι κ. Μακάριο, από τον οποίο έλαβε τους πρώτους δύο βαθμούς ιερωσύνης το 2010 και 2011 αντίστοιχα, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού κ. Ησαΐα για την συμπαράσταση, καθώς και τον Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας και Έφορο της Μονής, π. Αγαθόνικο Κυκκώτη.

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόδωρος εξέφρασε τη χαρά του για την χειροτονία και τους κοινούς δεσμούς τόσο με τον Εψηφισμένο όσο και τους Μητροπολίτες Κύκκου Νικηφόρο, Ταμασού Ησαΐα και τον Έφορο της Μονής Κύκκου, π. Αγαθόνικο.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Ταμασού, εκπροσωπώντας τόσο τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου κ. Νικηφόρο, όσο και την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου, προσφώνησε τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη.

Ακολουθεί αναλυτικά η προσφώνηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα:

Μακαριώτατε Πάπα καί Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρε,

Ἐκλεκτή τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων Ὁμήγυρις,

Συνεκλεκτή τῶν Κληρικῶν Σύναξις,

Λαέ τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε,

​Σήμερον ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγεν εἰς λατρευτικήν Σύναξιν, προκειμένου νά τελέσωμεν τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί νά μετάσχωμεν τοῦ ζωοποιοῦ Σώματος καί του ζωηρρύτου Αἵματος τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον καί εἰς σύνδεσμον καί κοινωνίαν μεταξύ ἡμῶν καί τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

​Κατ᾽ αὐτόν τόν μυστικόν καί σωτηριώδη τρόπον, ἐγίναμεν ἀλλήλων μέλη, ἀλλά καί μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὅ ἐστίν ἡ Ἐκκλησία.

​Κατ᾽ αὐτήν τήν ἀνέκφραστον καί ἀπερινόητον τελετουργίαν, καθ᾽ ἥν Ἄγγελοι παρακῦψαι οὐ δύνανται, προέβημεν, ὡς ἐντεταλμένοι καί ἀπόστολοι Χριστοῦ, εἰς τήν χειροτονίαν τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἀναδείξεως τοῦ ἀδελφού καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν κ. Παναρέτου τῆς Ἐπισκοπῆς Νυέρι καί Ὄρους Κένυας.

Θείᾳ ἐπινεύσει, ἡ Ἱερά Σύνοδος τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, προεδρευομένη ὑπό τοῦ Θειοτάτου καί Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου, ἐξέλεξεν τόν ἐλλόγιμον Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον, εἰς Ἐπίσκοπον τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Τό ἄριστον τοῦ ἤθους, ἡ πολιτεία καί ἡ ὅλη βιοτή του, καθώς καί αἱ πανεπιστημιακαί του ἐπιδόσεις καί, προπάντων, ὁ κατά Θεόν ζῆλος καί ἡ ἔκδηλη ἐπιθυμία τοῦ κ. Παναρέτου, νά προσφέρει ἑαυτόν εἰς τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας καί δή τῆς ἱεραποστολῆς, ἀπετέλεσαν τά κριτήρια καί τάς συνιστώσας τῆς ἐπιλογῆς του ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας εἰς τό ὗψος τοῦ ἔργου τούτου τοῦ Ἐπισκόπου.

Καί ἡμεῖς ἔχομεν ἰδίαν πεῖραν τοῦ προσώπου καί τῆς καθόλου ἐκκλησιολογικῆς ἀναστροφῆς τοῦ κ. Παναρέτου, διότι ἐπί μακρόν χρονικόν διάστημα ὑπηρέτησεν εἰς τήν τροφόν ἡμῶν Μονήν τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσης τοῦ Κύκκου, ἐπιδεικνύοντας ἔνθεον καί ὑποδειγματικόν ζῆλον.

Πάντοτε, ἐν ὑπακοῇ καί προθυμίᾳ πολλῇ, συμπεριεφέρθη, προπάντων πρός τόν πεφιλημένον Γέροντα ἡμῶν, Πανιερώτατον Μητροπολίτην Κύκκου καί Τηλλυρίας καί Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς τῆς Ἐλεούσης τοῦ Κύκκου κ. Νικηφόρον, τόν ὁποῖον καί ἐκπροσωποῦμεν, ἀλλά καί μέ πολύν σεβασμόν καί ταπείνωσιν ἀνεστράφη πρός ὅλους ἡμᾶς.

Ἐπί τούτου, ἔχομεν τήν παρουσίαν καί τήν μαρτυρίαν τοῦ ἐκλεκτοῦ καί κατά πάντα πολυσεβάστου ἡμῶν, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καί Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας καί Ἐφόρου τῆς Μονῆς ἡμῶν κ. Ἀγαθονίκου, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί ὑπάρχει Πνευματικός αὐτοῦ Πατήρ.

Τά ὡς ἄνω καταθέτομεν ἐν πάσῃ ἀγαθῇ προθέσει καί συνειδήσει, ἐκφράζοντες ἐκ καρδίας τάς συγχαρητηρίους ἡμῶν προσρήσεις πρός τόν χειροτονηθέντα ἀδελφόν ἡμῶν κ. Πανάρετον, εὐχόμενοι πρός αὐτον πᾶσαν παρά Θεοῦ δύναμιν καί πληροφορίαν.   

Καί πρός Ὑμᾶς, Πολυσέβαστε ἡμῶν, Μακαριώτατε Πάπα καί Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρε, ἐκφράζομεν τάς εὐχαριστίας καί τήν ἄκραν ἐκτίμησιν, ἀλλά καί τήν συμπαράστασιν ἡμῶν πρός τό δύσκολον καί ἄναντες τοῦ ἔργου, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖτε, καί Σᾶς διαβεβαιοῦμεν, ὅτι ἔχετε τάς ἀδιαλείπτους ἡμῶν εὐχάς καί δεήσεις πρός τόν Κύριον, ὥστε ἐπί πλεῖστα ἔτη, ἐν ὑγιείᾳ πολλῇ, νά ὀρθοτομῆτε τόν λόγον τῆς ἀληθείας.

Ὡς ἱεράν ἀνάμνησιν τῆς ἐδῶ παρουσίας καί συμμετοχῆς ἡμῶν εἰς τήν θείαν ταύτην τελετουργίαν καί χειροτονίαν, προσφέρομεν, ὡς δόμα τῆς ἀγάπης καί τοῦ σεβασμοῦ ἡμῶν πρός τό Πρόσωπόν Σας, καί ἐκ μέρους τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, τό ἀπεικόνισμα τοῦτο τῆς πεφιλημένης Μητρός ἡμῶν Παναγίας καί χαριτοβρύτου Ἐλεούσης τοῦ Κύκκου, ἡ ὁποία θά Σᾶς ἐνισχύῃ εἰς τήν ἐν γένει Πρωθιεραρχικήν καί ἱεραποστολικήν Σας διακονίαν. Γνωρίζομεν τάς δυσκολίας καί τάς δοκιμασίας, τάς ὁποίας διέρχεσθε, Μακαριώτατε, ὡς παλαίφατον Πατριαρχεῖον, καί εὐχόμεθα, ὅπως ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων χαρίζηται Ὑμῖν ὑπομονήν καί ἐπιμονήν, πρός ὑπέρβασιν τῶν προβλημάτων καί τῶν πειρασμῶν, τά ὁποῖα προκαλοῦν ταλαιπωρίαν εἰς τόν Θρόνον τοῦτον τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

Πρός τούτοις, ταύτην τήν ἱεράν καί ὑπερφυή στιγμήν, καθ᾽ ἥν τό Πανάγιον καί τελετουργικόν Πνεῦμα, διά τῶν χειρῶν Σας, μετέβαλε τόν ἄρτον καί τόν οἶνον, ὡς Τίμια Δῶρα τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστού καί, διά τῶν χειρῶν Σας, κατῆλθε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον καί κατέστησεν τόν ἀδελφόν ἡμῶν Πανέρετον Οἰκονόμον τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, Σᾶς παρακαλοῦμεν, ὅπως δέεσθε, Μακαριώτατε, τῷ ὑψίστῳ καί παντοδυνάμῳ Κυρίῳ, ὥστε νά φανῇ ἵλεως καί χαρίσηται τήν ἐλευθερίαν εἰς τήν δοκιμαζομένην καί ἐν χαλεποῖς καιροῖς εὑρισκομένην Νῆσον ἡμῶν Κύπρον, τήν τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἥτις, ἐπί σχεδόν ἥμισυ αἰῶνα, εὑρίσκεται εἰς δεινήν ταλαιπωρίαν, ἕνεκα τῆς εἰσβολῆς καί κατοχῆς της ὑπό τῶν ἀρκυωρῶν Τούρκων κατακτητῶν.

Ἔτη πολλά, Μακαριώτατε, καί ὁ Θεός μεθ᾽ ἡμῶν.