Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Πατριαρχικό Μήνυμα προς την μαθητιώσα νεολαία επί τη λήξει του σχολικού έτους

Εγκάρδιες πατρικές ευχές προς τη μαθητιώσα νεολαία της Πόλεως και της Ίμβρου απευθύνει ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, με αφορμή τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022. Στο Μήνυμα του ο Παναγιώτατος τονίζει μεταξύ άλλων πως τα ομογενειακά σχολεία «ανέκαθεν προσέφεραν, μαζί με τη γνώση, και αύτη την “αγωγή άξιών”, μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ δασκάλου και μαθητή». «Στην εποχή της κυριαρχίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στη ζωή μας και στον χώρο της εκπαίδευσης», επισημαίνει, «αυτή η καίρια σχέση παιδαγωγού και παιδαγωγουμένου απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να διασωθεί ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του σύγχρονου σχολείου».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν παραλείπει να ευχαριστήσει και να συγχαρεί για τη στήριξη των μαθητών, τους δασκάλους και καθηγητές τους, τους γονείς τους, καθώς και τις κοινότητες, τους προέδρους και τα μέλη των εφοροεπιτροπών. Καταληκτικά δε, προτρέπει τους μαθητές και τις μαθήτριες να έχουν πάντοτε στη σκέψη τους ότι είναι το μέλλον της Ομογένειας.

Ακολουθεί ολόκληρο το Μήνυμα του Παναγιωτάτου κ.κ. Βαρθολομαίου:

Μήνυμα τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ. κ. Βαρθολομαίου

πρός τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν

τῆς Πόλεως καί τῆς Ἴμβρου

ἐπί τῇ λήξει τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2021-2022

Ἐλλογιμώτατε κύριε Συντονιστά Ἐκπαίδευσης,

Ἐλλογιμώτατοι ἐκπαιδευτικοί,

Φίλοι ἀπόφοιτοι τῶν Λυκείων μας,

Ἀγαπητοί μαθητές καί ἀγαπητές μαθήτριες

Μέ τή λήξη τῶν μαθημάτων, ξεκινᾶ γιά ὅλους ἐσᾶς μία περίοδος πιό ἥρεμη καί ξεκούραστη. Σίγουρα ἔχετε ἐργασθῆ ἐντατικά καθ’ ὅλο τό σχολικό ἔτος 2021/2022, τό ὁποῖο κύλησε χωρίς τούς γνωστούς περιορισμούς καί τίς δυσκολίες τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19.

Γνωρίζετε καλλίτερα ἀπό τόν καθένα, ὅτι ἡ διδασκαλία καί ἡ μάθηση εἶναι πολύ ἀπαιτητικές διαδικασίες. Προϋποθέτουν, πέρα ἀπό τήν ἐντατική ἐργασία, καί μιά θετική στάση ἀπέναντι στά ἰδεώδη τῆς παιδείας, ἀγάπη γιά τά γράμματα καί πίστη ὅτι ἡ γνώση καί ἡ ἐπιστήμη ἀποτελοῦν κεντρικό παράγοντα στήν πρόοδο τῶν κοινωνιῶν.

Στά μηνύματά μας πρός ἐσᾶς κατά τήν ἔναρξη καί λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους, πάντοτε ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὑπάρχουν ὑψηλές ἀξίες, οἱ ὁποῖες δίνουν κατεύθυνση καί νόημα στή ζωή μας.

Τίς ἀξίες αὐτές, κάθε γενεά τίς παραλαμβάνει, ὡς πολύτιμη κληρονομιά καί παρακαταθήκη, καί ὀφείλει νά τίς καλλιεργῇ γιά νά διασώσῃ τήν ταυτότητά της. Στόν δικό μας πολιτισμό, αὐτές οἱ ἀξίες συνδέονται μέ τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, στόν πυρῆνα τῆς ὁποίας βρίσκεται ἡ ἀλήθεια ὅτι ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι ἀχώριστη ἀπό τήν ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπό μας. Πρόκειται, φυσικά, γιά ἀρχές, οἱ ὁποῖες ἔχουν πανανθρώπινη ἐμβέλεια, βρίσκονται πίσω ἀπό τίς μεγαλύτερες κατακτήσεις τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καί τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, καί ἀποτελοῦν σταθερή βάση γιά τήν πορεία πρός ἕνα μέλλον χωρίς βία καί ἀδικία, γεμάτο ἀλληλεγγύη καί εἰρήνη.

Τά ὁμογενειακά σχολεῖα μας ἀνέκαθεν προσέφεραν, μαζί μέ τή γνώση, καί αὐτή τήν «ἀγωγή ἀξιῶν», μέσα ἀπό τή σχέση ἐμπιστοσύνης μεταξύ δασκάλου καί μαθητή. Στήν ἐποχή τῆς κυριαρχίας τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καί τοῦ διαδικτύου στή ζωή μας καί στόν χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης, αὐτή ἡ καίρια σχέση παιδαγωγοῦ καί παιδαγωγουμένου ἀπέκτησε ἀκόμη μεγαλύτερη σημασία. Δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος γιά νά διασωθῇ ὁ παιδαγωγικός χαρακτήρας τοῦ σύγχρονου σχολείου.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις, ἐπιθυμῶ νά εὐχαριστήσω πρῶτα τούς δασκάλους καί τούς καθηγητές μας, οἱ ὁποῖοι καί αὐτή τή χρονιά, στάθηκαν μέ στοργή καί ὑπευθυνότητα στό πλευρό τῶν μαθητῶν καί τῶν μαθητριῶν μας. Ἔδωσαν τόν καλλίτερόν τους ἑαυτό γιά νά ἀνταποκριθοῦν στήν ἱερή ἀποστολή τους. Ἀπευθύνομαι, στή συνέχεια, στούς γονεῖς καί τούς κηδεμόνες, γιά νά τούς συγχαρῶ γιά τή στήριξη πρός τά παιδιά τους καί γιά τόν ἀγῶνα τους γιά τήν πρόοδό τους, μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις καί ὅλη τους τήν ἀγάπη.

Ἐπαινῶ, ἐπίσης, τίς Κοινότητές μας, τούς Προέδρους καί τά μέλη τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν, γιά τή συμβολή τους, ὑλική καί ἠθική, στήν καλή λειτουργία τῶν σχολείων μας.

Ἐκφράζω θερμάς εὐχές πρός τούς ἐφετεινούς ἀποφοίτους τῶν Λυκείων μας. Προσεύχομαι γιά τήν ἐπιτυχία τους στήν προσπάθεια εἰσόδου στά ἀνώτατα ἐκπαιδετικά ἱδρύματα καί γιά τήν καλή καί εὐλογημένη πορεία τους στή ζωή.

Εὔχομαι, τέλος, κλείνοντας τόν σύντομο αὐτόν χαιρετισμό, στούς μαθητές καί τίς μαθήτριές μας, ἕνα καλοκαίρι γεμάτο χαρά καί ἐνδιαφέρουσες ἐμπειρίες, χωρίς νά λησμονοῦν ὅτι ἡ ἰδιότητα τοῦ μαθητή δέν ἐξαντλεῖται μόνον μέσα στό σχολεῖο, ἀλλά ἐκπροσωπεῖ καί μιά ἰδιαίτερη στάση καί νοοτροπία σέ ὅλες τίς διαστάσεις τῆς ζωῆς.

Νά ἔχετε, ἀγαπητά μας παιδιά, πάντοτε στή σκέψη σας, ὅτι εἶσθε τό μέλλον τῆς Ὁμογενείας μας.

Καλές διακοπές σέ ὅλους. Ὁ Θεός μαζί σας!