Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία

Την Παρασκευή, 10 Ιουνίου, επ’ ευκαιρία της εκ μεταθέσεως εορτής του αγίου ενδόξου γενναιομάρτυρος και πανευφήμου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο, προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, στον πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Με τον Μακαριώτατο συλλειτούργησαν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δέρκων Γέρων κ. Απόστολος,  οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιος, Κιτίου κ. Νεκτάριος, Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Νιτρίας κ. Νικόδημος, Αμαθούντος κ. Νικόλαος, Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Χύτρων κ. Λεόντιος και Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος, ο οποίος, μεταξύ άλλων είπε: «…θα επιχειρήσω μίαν κατάδυση στις Χριστιανικές μας απαρχές γύρω από το πρόσωπο του Αποστόλου Βαρνάβα που τιμούμε σήμερα… Πέραν από τη σοβαρότητα, διέθετε και ευρύτητα πνεύματος, ο Βαρνάβας. Απόδειξη η στάση του στην Αποστολική Σύνοδο, όπου αντετάχθη σθεναρά στην επιβολή στους εξ εθνών Χριστιανούς της τήρησης του Μωσαϊκού Νόμου. «Αντί γνόφου και νεφέλης, την γλωσσοπυρσόμορφον του Πνεύματος χάριν δεξάμενος», κατά την υμνολογία μας, κατενόησε την παγκοσμιότητα της «εν Χριστώ» σωτηρίας και αντελήφθη ότι η Χάρις του σταυρού δεν είχε ανάγκη των τύπων και των σκιών του Νόμου.

Ταπεινός στο φρόνημα, είχε συναίσθηση των ορίων του· μπορούσε να αξιολογήσει τις  δυνατότητές του. Παρόλο ότι αυτός εισήγαγε τον Παύλο στη χορεία των Αποστόλων, παρόλο που αυτός ηγήθηκε της πρώτης περιοδείας, δεν διστάζει, να προβάλει τον Παύλο και να υποχωρήσει μπροστά στην ηγετική φυσιογνωμία του. Δεν θεωρεί τον εαυτό του θιγμένο, αλλ’ αντίθετα νιώθει ικανοποιημένος, ξέροντας ότι ο σκοπός του Ευαγγελίου θα προωθείτο καλύτερα με τον Παύλο».

Προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολίτης Δέρκων Γέρων κ. Απόστολος ανέγνωσε το Ευχετήριο Γράμμα του Παναγιωτάτου κ.κ. Βαρθολομαίου για την Θρονική Εορτή της Εκκλησίας Κύπρου.

Απευθυνόμενος προς τον Μακαριώτατο, τη σεπτή Ιεραρχία, τον ευαγή κλήρο και όλον τον χριστεπώνυμο λαό τής Κύπρου, μεταξύ άλλων, τόνισε και τα ακόλουθα:

«Ἡ Ἐκκλησία  τοῦ  Χριστοῦ  δὲν  εἶναι  «ἀντίπαλος» τῆς ἱστορίας, ἀλλά «ἐλευθερωτής» της. Στοιχοῦσα τῇ ἀληθείᾳ ταύτῃ, ἡ ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησία ποτὲ δὲν ὑπῆρξεν ἐκφραστὴς μιᾶς ἐσωστρεφοῦς καὶ κλειστῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ ἐδίδου εὐθαρσῶς τὴν καλήν μαρτυρίαν τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδος ἐν τῷ κόσμῳ, ἄνευ υἱοθετήσεως ποιμαντικῶν μεθόδων, ξένων πρὸς τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὴν Παράδοσιν τῶν Πατέρων, φυλάσσουσα εὐμετακινήτως τὴν εὐλογημένην πνευματικὴν παρακαταθήκην τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, ἀγωνίζεσθε σθεναρῶς διὰ τὴν εὐστάθειαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ διὰ τὴν ἀπρόσκοπτον λειτουργίαν τῶν ἐκεῖσε ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων. Εἰς τὸ κέντρον τῆς μερίμνης Σας εὑρίσκεται ἡ διαφύλαξις τῆς πνευματικῆς ἰδιοπροσωπίας τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ καὶ ἡ διάσωσις τῆς πολιτισμικῆς αὐτοῦ κληρονομίας, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι ἡ ταυτότης, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον του, συναρτῶνται μὲ τὴν σχέσιν αὐτοῦ μετὰ τοῦ ἀνεκτιμήτου τούτου ταμιευτῆρος τιμαλφεστάτων ἀξιῶν, τῆς διασώσεως καὶ καλλιεργείας των.

Τιμῶμεν, Μακαριώτατε τοῦς ἀγῶνας Σας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Τιμῶμεν τὴν ἀκλόνητον ἀφοσίωσίν Σας πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν ἡ ὁποία καὶ ἀλλοιώνεται ὀλίγον κατ’ ὀλίγον ἀπὸ τοὺς ἐπιθυμοῦντας νὰ μεταβάλουν κατὰ τὸ δοκοῦν τὰς ἱερὰς τῆς πίστεως ἡμῶν στεθεράς, μεταίροντες ὅρια ἅ οἱ πατέρες ἡμῶν πανσόφως ἔθεντο. Ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς οὐχ οὕτω!».

Προς τον Μακαριώτατο προσωπικώς ευχήθηκε, όπως η Χάρις τού Παναγίου Πνεύματος τον αξιώνει όπως έχει «περισσὸν ζωῆς» «εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Απαντώντας στην ως άνω συγκινητική προσφώνηση, ο Μακαριώτατος κ.κ. Χρυσόστομος ευχαρίστησε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη δια την πολλή του αγάπη προς το πρόσωπό Του και ιδιαίτερα προς την Εκκλησία της Κύπρου, και διαβεβαίωσε τον Μητροπολίτη Δέρκων Γέροντα κ. Απόστολο ότι «οι σχέσεις της Εκκλησίας της Κύπρου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι σχέσεις θυγατρός προς τη Μητέρα Εκκλησία» και ότι «τρέφουμε απεριόριστο σεβασμό προς τη σεπτή προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου».

Επίσης, ανταποκρινόμενος προς το πνεύμα της προσφωνήσεως του Οικουμενικού, υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Εάν θέλουμε να κρατήσουμε την Ορθοδοξία ψηλά και αντάξια της αποστολής της πρέπει να αποβάλουμε το πνεύμα της εσωστρέφειας και να αναπτύξουμε τον Διάλογο με πνεύμα αγάπης με όλες τις Εκκλησίες, προκειμένου να εκπέμψουμε  και να διατυπώσουμε ευθαρσώς, το γνήσιο πνεύμα του Χριστιανισμού, όπως το διατύπωσαν οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας, μέσω των Οικουμενικών Συνόδων και ιδιαιτέρως της Α΄, η οποία συνήλθε το 325 μ.Χ. στη Νίκαια.

Το 2025 συμπληρώνονται 1700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία αποτέλεσε και την κρηπίδα της Ορθοδοξίας μας. Έχω κατά νουν να διαβιβάσω προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, μέσω εκπροσώπων μου, τις απόψεις μου, για να αναπτύξουμε τον διάλογο με όλες τις Εκκλησίες, ώστε να εξέλθουμε οριστικά από το πνεύμα της εσωστρέφειας και να διαλαλήσουμε τα σωτήρια και λυτρωτικά μηνύματα της Χριστιανικής μας πίστεως προς όλο τον κόσμο, γιατί όλοι είναι παιδιά του Θεού και όλοι πρέπει να σωθούμε.

Βέβαια, θέλω να τονίσω εμφατικά ότι τίποτε δεν θα πράξω χωρίς την έγκριση και την ευλογία του Παναγιωτάτου, προς το πρόσωπο του οποίου τρέφω πάντοτε βαθύτατο σεβασμό και απέραντη εκτίμηση δια τις ύψιστες υπηρεσίες Του που προσφέρει προς τη Μητέρα Εκκλησία!».

Απευθυνόμενος και προς το ποίμνιό του, ο Μακαριώτατος ευχήθηκε «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ» και κάλεσε τους πιστούς να παραμείνουν  προσηλωμένοι προς τη Μητέρα Εκκλησία, η οποία πάντοτε περιβάλλει τα τέκνα της με την εν Κυρίω αγάπη και μεριμνά για τη σωτηρία των ψυχών τους.

Ακολουθεί το Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κατά το Αρχιερατικό Συλλείτουργο της Θρονικής Εορτής της Εκκλησίας της Κύπρου, του Αποστόλου Βαρνάβα: