ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα η πιο γηρασμένη χώρα της Ευρώπης μέχρι το 2030

Η δημογραφική κρίση λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα μάλιστα – σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της Eurostat – να έχει επηρεαστεί περισσότερο, καθώς μέχρι το 2030 θα είναι η πιο γηρασμένη χώρα παίρνοντας τα πρωτεία από την Ιταλία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με την Κομισιόν μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα έχει μειωθεί κατά ένα εκατομμύριο, ενώ μέχρι το 2070 κατά 2 εκατομμύρια.

Από τη δεκαετία του ’80 μέχρι και σήμερα ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται, όπως και ο αριθμός των φοιτητών και των μαθητών της χώρας, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται και μία παράλληλη αύξηση του ηλικιακού μέσου όρου. Τη διαφορά κάνουν ελάχιστες αριθμητικά περιοχές στις οποίες οι γεννήσεις υπερισχύουν των θανάτων. Μεταξύ αυτών, τρεις από τους τέσσερεις νομούς της Κρήτης και συγκεκριμένα το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο.

Το δημογραφικό πρόβλημα ανησυχεί το σύνολο των ηγεσιών της ΕΕ. Μάλιστα, το 2070 οι ηλικίες άνω των 65 ετών θα καλύπτουν το 30,3% του παγκόσμιου πληθυσμού, με το 13,2% να είναι άνω των 80 ετών. Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις και στον πρωτογενή τομέα, με τον αγροτικό πληθυσμό μέχρι το 2050 να είναι μικρότερος του 10%. Τα παραπάνω στοιχεία και οι δυσοίωνες προβλέψεις αναμένεται να επιβεβαιωθούν και μέσα από την απογραφή του ελληνικού πληθυσμού για το 2021.

Related Articles

Back to top button