ΚΟΣΜΟΣ

Στις «ράγες» η ηλεκτρονική διασύνδεση Κύπρου – Αιγύπτου

Μνημόνιο Συναντίληψης για Συνεργασία αναφορικά με τη Διασυνοριακή Διασύνδεση των Δικτύων Ηλεκτρισμού Κύπρου και Αιγύπτου, υπέγραψαν η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νατάσα Πηλείδου, και ο Υπουργός Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, δρ Mohamed Shaker El – Markabi, κατά τη συνάντηση που είχαν το Σάββατο, 16 Οκτωβρίου.

Τα δύο Υπουργεία, αναγνωρίζοντας ότι η Ηλεκτρική Διασύνδεση των δύο χωρών αποτελεί σημαντική συνιστώσα των συνεχιζόμενων ισχυρών τους σχέσεων, αλλά και της μεταξύ τους στρατηγικής συνεργασίας, θεωρούν τη Διασύνδεση αυτή μεγάλο βήμα προόδου ως προς τις συνέργειες που απαιτούνται για διευκόλυνση της ενσωμάτωσης επιπρόσθετων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα αντίστοιχά τους μείγματα ηλεκτρισμού και πρωτογενούς ενέργειας.

Ως εκ τούτου, οι Υπουργοί συμφώνησαν στη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου συνεργασίας, το οποίο θα επιτρέπει τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη και την υλοποίηση της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης. Μεταξύ άλλων, αυτή η συνεργασία θα αφορά σε διευκόλυνση της έγκαιρης χορήγησης αδειών και εγκρίσεων τόσο για τη διεξαγωγή μελετών σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο όσο και για την υλοποίηση της Διασύνδεσης, στις συζητήσεις και στον συντονισμό μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών και των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς των δύο χωρών, και στον συντονισμό σε σχέση με τα κατάλληλα μέτρα για διασφάλιση της ασφάλειας και της φυσικής προστασίας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης.

Για τον έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης, θα πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις μεταξύ των Υπουργών ή εκπροσώπων τους.

Related Articles

Back to top button