ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Η γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη»

Η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει το Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, τη γέννηση δηλαδή της Μαριάμ (Μαρίας), της μητέρας του Θεού και μητέρας όλων μας.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι γονείς της, Ιωακείμ και Άννα, ήταν ευσεβείς και ενάρετοι, πλην όμως ήταν άτεκνοι, αν και βρίσκονταν σε προχωρημένη ηλικία.

Δεν είχαν χάσει, ωστόσο, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη τους προς τον Θεό και επιδίδονταν σε θερμή προσευχή, ζητώντας Του να τους χαρίσει ένα παιδί.

Οι προσευχές τους εισακούστηκαν και απέκτησαν την κεχαριτωμένη κόρη, η οποία έμελλε, «εὐλογημένη ἐν γυναιξίν», να γεννήσει τον Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό.

Στη γέννηση της Θεοτόκου «χαράν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ…», όπως ακούμε και στο Απολυτίκιο της εορτής:

«Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον».

Related Articles

Back to top button