Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Τα Θυρανοίξια του Σταυροπηγίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Κίεβο

Με την ευλογία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Αντιπροσωπεία της Μητρός Εκκλησίας, αποτελουμένη από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και τον Ιερολ. Πατριαρχικό Διάκονο κ. Ιάκωβο Krochak, μετέβη την Κυριακή στο Κίεβο για τον εορτασμό, κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο, της μνήμης του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, επ᾽ ονόματι του οποίου τιμάται το Σταυροπήγιο, το οποίο από το 2018 έχει παραχωρηθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο από το Ουκρανικό κράτος.

Πριν την Θεία Λειτουργία έγινε ο καθιερωμένος Αγιασμός για τα Θυρανοίξια του Σταυροπηγίου.

Σημειώνεται ότι ο Ναός είναι κτίσμα του 18ου αιώνος και αποτελεί ιστορικό μνημείο για το σύγχρονο Κίεβο.

Μετά τον Αγιασμό ακολούθησε Αρχιερατικό Συλλείτουργο, στο οποίο προξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας και συλλειτούργησαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Τσερνίχιβ και Νύζιν κ. Ευστράτιος και ο Θεοφ. Επίσκοπος Κομάνων κ. Μιχαήλ, Έξαρχος εν Ουκρανία.

Παρέστησαν ο πρώην Πρόεδρος της Ουκρανίας, Εξοχ. κ. Πέτρο Ποροσένκο, στελέχη της κυβερνήσεως, βουλευτές, καθώς και εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κίεβο.

Στην ομιλία του, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του και ιδρυτού της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

“Κατά την περίοδον προ των Χριστουγέννων, ώρισε η Αγία μας Εκκλησία να τιμάται η ιερά μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, του αδελφού του Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου, εκείνου που είπε στον ίδιο τον Πέτρο ότι «ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ο εστι μεθερμηνευόμενον Χριστός».

Και η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, έχει ορίσει από αιώνων, τον Πρωτόκλητο αυτό Απόστολο να τον τιμά και να τον γεραίρη ως ιδρυτή της καθώς εις τα εδάφη της πόλεως του Βυζαντίου εκήρυξε το σωτήριον μήνυμα του Ευαγγελίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διά τον λόγον αυτόν χαιρόμεθα όλως ιδιαιτέρως ότι εις το Σταυροπήγιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Κιέβω, το εις ανάμνησιν των πολλών Σταυροπηγίων του Οικουμενικού Θρόνου εν Ουκρανία, προστάτης και έφορος είναι ο Άγιος αυτός Απόστολος, η δράσις και το έργον του οποίου συνδέονται κατά την παράδοσιν και με τα εδάφη αυτά.

Ανταποκρινόμενος, λοιπόν, με προθυμίαν και απόλυτον υπακοήν εις την προτροπήν του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, να Τον εκπροσωπήσω εις την σημερινήν εορτήν και πανήγυριν αλλά και εις την επέτειον των δύο ετών από της Ενωτικής Συνόδου, η οποία επισήμως εζήτησε το Αυτοκέφαλον διά την εν Ουκρανία παροικούσαν Εκκλησίαν από την Μητέρα Εκκλησίαν, και η οποία ανέδειξεν ως Προκαθήμενον αυτής τον Μακαριώτατον Μητροπολίτην Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κύριον Επιφάνιον”.

Και ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας συνέχισε:

“Βλέπομεν, αναγιγνώσκοντες την ιστορίαν και τας διαφόρους πτυχάς αυτής, ότι η μνήμη και το πρόσωπον του Αποστόλου Ανδρέου συνδέονται ούτως ή άλλως μετά της μαρτυρικής γης της Ουκρανίας. Όταν εις τα ύδατα του πλησιοχώρου Δνείπερου ποταμού ο Άγιος Βλαδίμηρος ελάμβανε το άγιον Βάπτισμα γινόμενος με την σειράν του Ισαπόστολος διά τους ομοεθνείς του, εκ των χειρών απεσταλμένων της Κωνσταντινουπόλεως, ασφαλώς και εγίνετο τότε κρίκος μιάς αλυσίδος της οποίας αρχή ήτο μετά Χριστόν ο Απόστολος Ανδρέας εκ του οποίου η Μήτηρ Εκκλησία εφωτίσθη εις την Αλήθειαν της πίστεως.

Μήτηρ και Θυγάτηρ. Μία ιερά και απαραβίαστος πνευματική και ιεροκανονική σχέσις. Μία ιστορία αγάπης και θυσίας. Μία ενότης αδιατάρακτος κατά συνείδησιν. Μία πραγματικότης την οποίαν όσον και αν αρνούνται σήμερον μερικοί, εντούτοις δεν δύνανται να απεμπολήσουν. Διό και εκ του Ιερού τούτου Πατριαρχικού Σταυροπηγίου του Κιέβου κηρύσσω ταπεινώς προς πάσαν κατεύθυνσιν ότι η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως εμερίμνησε και μεριμνά διαρκώς διά την ευστάθειαν των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών και μάλιστα δι΄εκείνων αι οποίαι έλαβον την εσωτερικήν διοικητικήν αυτοτέλειάν των εκ του ιερού αυτής σώματος.

Η ύπαρξις των εκασταχού Σταυροπηγίων και της ιστορικής αυτής ευθύνης του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως να δίδη πανταχή Σταυροπήγια, είναι ο αψευδής μάρτυς της αρραγούς ενότητος του εκκλησιαστικού σώματος και ουδόλως πρόκειται δι΄άθεσμον και ανοίκειον παρέμβασιν ή επέμβασιν εις την εσωτερικήν ζωήν και λειτουργίαν εκάστης των Εκκλησιών. Δηλαδή το Σταυροπήγιον είναι σημείον πνευματικής συνυπάρξεως”.

Ακολούθως, ο Μητροπολίτης Γαλλίας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο κ. Ευστράτιο, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Επιφανίου, “διά τε την χαράν της συλλειτουργίας αλλά και διά την υποστήριξιν της Αγιωτάτης Εκκλησίας Ουκρανίας προς το νέον αυτό Σταυροπήγιον και προς τον Έξαρχον του Παναγιωτάτου τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Κομάνων κύριον Μιχαήλ, τον οποίον συγχαίρω αδελφικώς διά την πρόσφατον προαγωγήν του εις το αρχιερατικόν αξίωμα αλλά και διά σύνολον την προσπάθειαν και τους αγώνας του εδώ εις την θέσιν όπου τον έταξεν η πρόνοια του Πατριάρχου μας”. Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Εμμανουήλ, στη συνέχεια, τόνισε τη σημασία της προσεχούς επισκέψεως του Παναγιωτάτου στην Ουκρανία, κατόπιν προσκλήσεως του Εξοχ. Προέδρου κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκυ. Ολοκληρώνοντας τον λόγο του εξέφρασε τις ευχαριστίες, εκ μέρους του Παναγιωτάτου και της Μητρός Εκκλησίας, προς την Διευθύντρια του Μουσείου της Αγίας Σοφίας Κιέβου και στους συνεργάτες αυτής, οι οποίοι εργάστηκαν για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού επί περίπου έντεκα χρόνια, στους οποίους επέδωσε ευεργετήρια Πατριαρχικά Γράμματα.

“Με αυτάς τας εγκαρδίους σκέψεις δοξολογώ το Όνομα του εν Τριάδι Θεού ότι το ιστορικόν τούτο οικοδόμημα ανεκαινίσθη προσφάτως διά της εγκόπου μερίμνης της Ουκρανικής Πολιτείας και εκ μέρους του Παναγιωτάτου αλλά και της Μητρός Εκκλησίας θερμώς ευχαριστώ και όλως ιδιαιτέρως τους Kukovalska Nelya Mykhailivna, Netudyhatkin Ihor Anatoliyovych, και Yakovenko Ivan Vasyliovych προς τους οποίους και απονέμω τον δίκαιον έπαινον και την ευαρέσκειαν του Πατριάρχου και της Εκκλησίας διά Σεπτών Πατριαρχικών Αυτού Γραμμάτων. Χρόνια πολλά και ευλογημένα προς όλους!”.