Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Εκδήλωση – Αφιέρωμα προς τιμήν του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού Στυλιανού

Με πρωτοβουλία και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020, στην αίθουσα τελετών της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Ανδρέου, ώρα 6.00 μ.μ., εκδήλωση προς τιμήν του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού Στυλιανού Χαρκιανάκη, ο οποίος εκοιμήθη εν Κυρίω την 25η Μαρτίου 2019.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης περιλαμβάνει την παρουσίαση ενός τιμητικού τόμου που αφορά στη ζωή και το έργο του αοίδιμου Ιεράρχη, υπό τον τίτλο “Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός – Ποιμήν, Θεολόγος, Ποιητής”. Πρόκειται για μία έκδοση του “St Andrew’s Orthodox Press”, που ολοκληρώθηκε με την καθοδήγηση και επιμέλεια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου.

Ο τόμος των 600 περίπου σελίδων περιέχει αξιόλογα κείμενα, γραμμένα στα Ελληνικά και Αγγλικά, από λόγιους και καταξιωμένους Ιεράρχες, Καθηγητές Πανεπιστημίων, κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι γνώρισαν τον μακαριστό Ιεράρχη και σχετίστηκαν μαζί του. Συμπεριλαμβάνεται ακόμη ένας ικανός αριθμός φωτογραφιών ιστορικής σημασίας από στιγμές – σταθμούς στην πορεία του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου, ενώ ο Τόμος ξεκινά με μήνυμα από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, καθώς και με Πρόλογο από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Μακάριο.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα προβληθεί ντοκιμαντέρ υπό τον τίτλο “Οπάλιο πολύχρωμο: Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός Χαρκιανάκης (1935-2019)”. Στα 70 λεπτά της προβολής του αφιερώματος στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο, θα παρουσιαστεί η πορεία του αειμνήστου ιεράρχη με αναφορές στα νεανικά του χρόνια, στην περίοδο των σπουδών του, στο ξεκίνημα της διακονίας και της πανεπιστημιακής καριέρας του, στην εκλογή και ενθρόνισή του ως Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, καθώς και στα 44 χρόνια της καίριας δράσης και προσφοράς του στο πηδάλιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους Αντίποδες.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας, η συμμετοχή στην εκδήλωση της 14ης Δεκεμβρίου θα γίνει μόνο με πρόσκληση. Θα ακολουθήσει η διοργάνωση σειράς παρόμοιων εκδηλώσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την προβολή του ντοκιμαντέρ για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κυρό Στυλιανό.

ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας εξέδωσε τιμητικό Τόμο αφιερωμένο στο έργο και την προσωπικότητα του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού Στυλιανού, με τίτλο: “ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΠΟΙΜΗΝ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΠΟΙΗΤΗΣ”.

Πρόκειται για μία έκδοση του “St Andrew’s Orthodox Press”, που ολοκληρώθηκε με την καθοδήγηση και επιμέλεια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου. Ο Τόμος των 600 περίπου σελίδων περιέχει αξιόλογα κείμενα, γραμμένα στα Ελληνικά και Αγγλικά, από λόγιους και καταξιωμένους Ιεράρχες, Καθηγητές Πανεπιστημίων, κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι γνώρισαν τον μακαριστό Ιεράρχη και σχετίστηκαν μαζί του. Συμπεριλαμβάνει ακόμη έναν ικανό αριθμό φωτογραφιών ιστορικής σημασίας από στιγμές – σταθμούς στην πορεία του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου, ενώ ξεκινά με μήνυμα από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, καθώς και με Πρόλογο από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Μακάριο.

Ακολουθεί απόσπασμα από τον Χαιρετισμό του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου:

“Ὁ τίτλος τοῦ παρόντος Τόμου, περιέχει τά τρία στοιχεῖα τῆς ταυτότητος τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, τά ὁποῖα συνυπῆρχον ἁρμονικῶς εἰς τό εἶναι καί τήν προσωπικότητά του. Ὁ Αὐστραλίας Στυλιανός ἦτο γνήσιος ποιμήν, ὁ ὁποῖος ἐμερίμνα στοργικῶς διά το ποίμνιόν του, διά τήν ἐν Χριστῷ οἰκοδομήν αὐτοῦ, διά τήν νεολαίαν και τήν παιδείαν της, διά τούς ἐν γήρατι καί τήν στηριξίν των. Ἡ ἰδιότης του ὡς ἐπισκόπου και ποιμένος ἦτο πηγή ἐμπνεύσεως διά τήν θεολογίαν του. Τά κείμενά του ἔχουν πάντοτε ποιμαντικήν ἀναφοράν, δέν εἶναι θεωριτικά, ἀλλά ὑπαρξιακά … Ὁ Αὐστραλίας Στυλιανός ἦτο καί ταλαντοῦχος, εὐαίσθητος, μέ ὀξύ αἰσθητήριον διά τό κάλλος, τό βάθος καί τό νόημα τῶν πραγμάτων. Τό κοινόν σημεῖον ἀναφορᾶς τῆς ποιμαντικῆς, τῆς θεολογίας καί τῆς πίστεως τοῦ μακαριστοῦ ἀδελφοῦ ἦτο ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστόν, πρός τήν «ὀμορφιά, ἡ ὁποία σώζει τόν κόσμο»”.

Ακολουθεί απόσπασμα από τον Πρόλογο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου:

“Μέ τήν ἐκδήλωση αὐτή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἔμπρακτη ἔκφραση τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐγνωμοσύνης μας ἀσφαλῶς δέν ἐπιχειροῦμε συμβατικά νά τιμήσουμε τόν ἀοίδιμο Ἀρχιεπίσκοπο. Ἐνσυνείδητα φέρουμε ἐνώπιόν μας ἕνα Μεγάλο Πρωθιεράρχη, ὁ ὁποῖος γιά σαράντα τέσσερα χρόνια ἀνάλωσε τόν ἑαυτό του στό Ἱερό Θυσιαστήριο καί στό ἐμπιστευθέν ἀπό τόν Θεό καί τή Μητέρα μας Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ποίμνιό του, στήν Πέμπτη Ἥπειρο. Τιμοῦμε ἕναν διακριτικό Ποιμένα, πού ὁδήγησε μέ σύνεση καί σοφία ψυχές στόν Χριστό. Ὑποκλινόμεθα μπροστά στό πνευματικό μεγαλεῖο ἑνός χαρισματικοῦ Ἱεράρχου, πού ἀνέπαυσε συνειδήσεις καί καλλιέργησε τήν ἀγάπη πρός τήν Ἐκκλησία. Ἐπαινοῦμε πρός δόξαν Θεοῦ ἕναν ἀκάματο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, πού ἐνέπνευσε νέους καί σφυρηλάτησε τήν πίστη τους. Μνημονεύουμε ἕναν κραταιό Θεολόγο, πού ἄφησε ἀνεξίτηλη τή σφραγῖδα του στά θεολογικά γράμματα καί στό Διαχριστιανικό διάλογο. Ἀναγνωρίζουμε ἕναν εὐαίσθητο ποιητή, πού κατέδειξε ὅτι ἡ ἀνοχή, ἡ συγκατάβαση, ἡ ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο ἀποτελοῦν πλήρωμα τῆς σταυροειδοῦς ἀγάπης πού διακηρύσσει ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση καί πού φέρνει – νοουμένη ἐκκλησιοκεντρικά καί ἐσχατολογικά – πνευματικούς καρπούς. Τέλος, φέρουμε στή σκέψη μας τήν ἔκβαση τῆς ἀναστροφῆς ἑνός Κρητός Ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος τίμησε τήν καταγωγή του, ἀνέδειξε τό μεγαλεῖο του τόπου πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε καί διέσωσε τήν πολιτισμική μας ταυτότητα στήν εὐλογημένη χώρα τῆς Αὐστραλίας”.