Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη γενέτειρα του Αγίου Νεκταρίου, στη Σηλυβρία

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε κατά την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, στην Ακρόπολη της Σηλυβρίας, στην Ανατολική Θράκη, γενέτειρα πόλη του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 100 ετών από την κοίμηση του.

«Με συγκίνησιν, χαράν και κατάνυξιν συνήχθημεν σήμερον εις την γενέτειραν του Αγίου Νεκταρίου, διά να τιμήσωμεν εν λειτουργική συνάξει, την πανίερον μνήμην του και την συμπλήρωσιν εκατονταετίας όλης από της οσιακής κοιμήσεώς του εις το Αρεταίειον Νοσοκομείον Αθηνών», ανέφερε ο Παναγιώτατος στην ομιλία του και επισήμανε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία «τιμά τους Αγίους της, οι οποίοι είναι σαρξ εκ της σαρκός της. Ανήκουν εις τον πυρήνα της και ενσαρκώνουν την ζωήν, την αποστολήν και την ελπίδα της. Είναι συνοδίται, οικείοι και φίλοι, συγγενείς και συμπολίται, προστάται και στήριγμα των πιστών, υπόδειγμα και κανών διά την ζωήν των».

Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στον βίο του Αγίου Νεκταρίου και στην άνευ όρων αφιέρωσή του στον Σωτήρα Χριστό.

«Με την απόλυτον ταύτισιν του Αγίου Νεκταρίου με τον Χριστόν συνδέεται και η τιμή που αποδίδει προς την Θεοτόκον, την οποίαν εξυμνεί και δοξολογεί ως “φωτός καθαρωτέραν”, “ακτίνων λαμπροτέραν”, “αγγέλων υπερτέραν”, ως “πηγήν αθανασίας” και “χαράς ημών αιτίαν”. Η αγάπη του Αγίου προς την Παναγίαν ενσαρκώνει και εκφράζει τον μέγαν σεβασμόν και την αφοσίωσιν όλων των Ορθοδόξων πιστών προς την Θεομήτορα.

Σήμερα, αντιμέτωποι με την φοβεράν πανδημίαν του κορωνοιού, όλοι μας στρεφόμεθα προς την Παναγίαν Δέσποιναν και εκζητούμεν ίασιν, παρηγορίαν και ελπίδα. Εις την ευσέβειαν του λαού μας, η Θεοτόκος, η “ελπίς πάντων των Χριστιανών”, είναι η “Γιάτρισσα”, η οποία θεραπεύει και διώκει τας νόσους, ιάται την κάκωσιν του σώματος και το άλγος της ψυχής. “Χαλεπαίς αρρωστίαις και νοσεροίς πάθεσιν εξεταζομένω Παρθένε, συ μοι βοήθησον, των ιαμάτων γαρ ανελλιπώς σε γινώσκω, θησαυρόν πανάμωμε τον αδαπάνητον”, ψάλλουμε στις Παρακλήσεις προς την Παναγία».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Πατριάρχης, επισήμανε ότι «ο Άγιος Νεκτάριος υπήρξε πρότυπον της εν Χριστώ και κατά Χριστόν ζωής “εν Εκκλησία”, η οποία είναι ο τόπος και ο τρόπος της ανακαινίσεως των πάντων διά της σωτηριώδους θείας Οικονομίας. Εις την συνείδησιν του λαού του Θεού, η Σηλυβρία, η πατρίς του “ενθέρμου θεράποντος Χριστού” και “γνησίου φίλου της αρετής” Αγίου Νεκταρίου, θα παραμείνη μέχρι της συντελείας του αιώνος τόπος αγιωσύνης και αγιασμού, προσκύνημα πανίερον, πηγή ιαμάτων».

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Σηλυβρίας κ. Μάξιμο για το έργο του και όλα όσα πέτυχε ως Ποιμενάρχης αυτής της Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, στην Ανατολική Θράκη. “Εδώκατε εις αυτήν ζωήν, συνεργασθήκατε ευδοκίμως με τας τοπικάς αρχάς, εκινητοποιήσατε τους απανταχού Σηλυβριανούς, εκτίσατε Μητροπολιτικόν οίκον με το ωραίον ναίδριόν του. Σας συγχαίρομεν και δεόμεθα του δομήτορος της Εκκλησίας, πρεσβείαις του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού, να κρατύνη την διακονίαν σας εδώ και εις την Περιφέρειαν Υψωμαθείων, Επόπτης της οποίας είσθε”.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου του Οικουμενικού Θρόνου στον Αιδεσιμ. κ. Βασίλειο Ιωαννίδη, κληρικό της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος εξυπηρετεί και τις λειτουργικές ανάγκες της Ι. Μητροπόλεως Σηλυβρίας.

Παρέστησαν εκπρόσωποι του Μητροπολιτικού Δήμου της Πόλεως, του Δήμου Σηλυβρίας και των τοπικών Συλλόγων Ανταλλαγέντων του 1924, και πιστοί από την Σηλυβρία και την Πόλη.

Ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἡ ἱστορική πόλη τῆς Σηλυβρίας ἀγάλλεται σήμερα, διότι ἔχει τή μεγάλη τιμή καί εὐλογία νά ὑποδέχεται καί πάλι τόν Πρῶτο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τόν ρηξικέλευθο καί μεγάλο Πατριάρχη τοῦ Γένους, προσερχόμενο μέ τήν τιμία συνοδεία του, γιά νά τιμήσει τόν ἀνά τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης γνωστό καί λαοφίλητο Ἅγιο Νεκτάριο τόν Σηλυβριανό, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἱερᾶς συμπλήρωσης ἑκατό ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου.

Κατά τήν περίοδο αὐτή, ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει ἄν ὄχι πρωτόγνωρες, πολύ δύσκολες ὅμως καταστάσεις, ἀνατρεπτικές τοῦ τρόπου πού λειτουργεῖ ἡ ζωή μας. Ἕνας ἀόρατος καί μέχρι πρό τινος ἄγνωστος ἰός ταλανίζει καί δοκιμάζει ἀδιάκριτα ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ἐμεῖς ὡς πιστοί βιώνουμε ἕνα μεγάλο πειρασμό καί μία δοκιμασία, τήν ὁποία ἐπιτρέπει ὁ φιλάνθρωπος Θεός. Ἐνώπιον τοῦ πειρασμοῦ αὐτοῦ, δοκιμάζονται οἱ ψυχικές μας δυνάμεις καί ἀντοχές, ἀπελπιζόμαστε, μᾶς καταλαμβάνει ὁ φόβος τοῦ θανάτου καί ἐνδεχομένως νά ὀλιγοπιστοῦμε. Πολλοί πιστοί θεωροῦν ὡς δεδομένο ὅτι ὁ Θεός θά μᾶς προστατεύσει ἀπό τόν ἀδυσώπητο κορωνοϊό, ἐνῶ πάντα ὑπάρχουν κάποιοι πού ἀμφισβητοῦν τήν ὕπαρξή του.

Τί μᾶς συμβουλεύει ὅμως ὁ πνευματοφόρος Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος βίωσε μεγάλες δοκιμασίες καί θλίψεις, γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς πειρασμικῆς καταστάσεως; Ἀπό τόν βίο του ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι κατά τήν περίοδο τῶν πειρασμῶν του ἦταν ἀτάραχος, εἰρηνικός, προσευχόμενος, σιωποῦσε καί ἐναπόθετε τήν ἐλπίδα του στόν Ἅγιο Θεό, τόν Ὁποῖον ἀγαποῦσε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας του καί γι’ αὐτό ὑποτασσόταν μέ ἐμπιστοσύνη καί ταπείνωση στό θέλημά Του.

Ἄς ἀκούσουμε τί μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος περί τοῦ τρόπου ἀντιμετώπισης τῶν πειρασμῶν. Σέ λόγο του περί τῆς προσευχῆς ἀναφέρει: “Καί ὅταν εἰς εὐχήν στῶμεν μή εὐξώμεθα τό ἡμῶν θέλημα γενέσθαι..ἀλλά τό τοῦ Θεοῦ, καθώς καί ἐδιδάχθημεν. ‘Γεννηθήτω τό θέλημά Σου’»[1]. Στίς μοναχές τῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Αἰγίνης γράφει περί τῆς ἀνάγκης ἐκκοπῆς τοῦ ἰδίου θελήματος καί λέγει τά ἑξῆς: “Μανθάνω ὅτι σᾶς εὗρε πειρασμός τις καί ἐθροήθητε ὡς νεοσσοί. Ἀλλοίμονον, ἐάν οὕτω ταχέως θροῆσθε καί ἀπελπίζεσθε. Ἐάν δέν ὑπομείνητε πειρασμόν δέν θά φθάσητε εἰς μέτρον τελειώσεως. Θά ὑπομείνητε ἀκόμη καί ἐάν σᾶς δέρωσιν. Ὁ Κύριος εἶναι μεθ’ἡμῶν. Καθ’ ἐκάστην ψάλλετε ‘μεθ’ἡμῶν ὁ Θεός’ καί ὅμως φαίνεται ὅτι δέν τό καλοκατανοεῖται…. Αἱ δοκιμασίαι παρακολουθοῦνται ὑπό τῆς πνευματικῆς χαρᾶς. Ὁ Κύριος προσέχει ἐπί τούς ὑπομένοντας τάς δοκιμασίας καί τάς θλίψεις διά τήν αὐτοῦ ἀγάπην. Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδέ δειλιάτω, ὅτι ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν ἐστί »[2].

Προτρέπει τίς ἴδιες μοναχές νά γνωρίζουν ὅτι τό θεῖον δέν ἐκβιάζεται εἰς τάς δωρεάς του. Δίδει ὅταν αὐτό θέλῃ…. »[3]. Πόσο ἐπίκαιροι εἶναι οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ Ἁγίου; Εἶναι μία ἀπάντηση πρός αὐτούς πού θεωροῦν ὡς δεδομένο ὅτι ὁ Θεός θά μᾶς διαφυλάξει ἀπό τόν ἐπικίνδυνο κορωνοϊό! Δέν πρέπει νά ἐκπειράζουμε τόν Κύριο καί Θεό μας! Ὁ Ἅγιος Πορφύριος λέγει σχετικά “ὅτι δέν πρέπει νά ἀπαιτοῦμε τή θεραπεία, ἐμπιστευόμεθα στό Θεό νά κάνει ὅ,τι θέλει. Καί Αὐτός, ἐάν θέλει, μᾶς κάνει καλά, ἄν δέν θέλει, μᾶς ἀφήνει τήν ἀρρώστια, ὅπως στόν Ἀπόστολο Παῦλο, καί ἄν κρίνει πάλι, μέ τή δική του βούληση, μᾶς παίρνει κοντά του. Γιατί, πίστις, δέν σημαίνει, πάντοτε βεβαιότητα γιά τή θεραπεία, ἀλλά σημαίνει πρωτίστως ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.”

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Ὁ ἐλάχιστος Ποιμενάρχης τῆς Σηλυβρίας μέ τόν ἐφημέριο αὐτῆς π. Βασίλειο Ἰωαννίδη, τόν μετά ζήλου Θεοῦ καί φιλοτίμως διακονοῦντα τό ἐδῶ ποίμνιο καί χειροθετηθέντα ἐπάξια ὑπό τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς στό ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκφράζουμε τίς πολλές καί ἀπό καρδίας υἱϊκές μας εὐχαριστίες γιά τή συνεχῆ πατρική Σας ἀγάπη, φροντίδα καί συμπαράσταση, ἡ ὁποία μᾶς ἐνισχύει στήν ἐπιτέλεση τῆς ἐδῶ διακονίας μας, τήν ὁποία ἐναποθέτουμε στή χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί στή μεσιτεία τοῦ γόνου τῆς Σηλυβρίας. Ἐπίσης, εὐχαριστῶ θερμά τόν Ἐξοχ. Νομάρχη τῆς Πόλης γιά τήν ἄδεια τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας ἐδῶ, στήν ἱστορική Ἀκρόπολη τῆς Σηλυβρίας, τόν εὐγενῆ Δήμαρχο Σηλυβρίας κ. Volkan Yɪlmaz καί τό ὑπ’ αὐτόν ἐπιτελεῖο γιά τήν ὀργάνωση τοῦ σημερινοῦ ἀνεπανάληπτου λειτουργικοῦ γεγονότος, τούς ἁπανταχοῦ Σηλυβριανούς, τόν Πρόεδρο τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Θρακικῶν Σωματείων, κ. Ἄρη Χρυσόπουλο, καί τόν Πρόεδρο τῆς Θρακικῆς Ἑστίας Καβάλας, κ. Νικόλαο Τσουμπάκη, οἱ ὁποῖοι σήμερα συμμετέχουν νοερῶς, καθώς καί ὅλους ἐσᾶς, τούς Ὀρθόδοξους πιστούς ἀπό τήν Ἐπαρχία τῆς Σηλυβρίας καί τήν Πόλη πού συμπροσευχηθήκατε μαζί μας.

[1] Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ἅγιος Νεκτάριος, 1979, σ. 229.
[2] Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ἅγιος Νεκτάριος, 229-230.
[3] Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ἅγιος Νεκτάριος, 237.